Kapliczka rok 1968
Rok 1968


Kapliczka rok 2017
Rok 2017


Kapliczka rok 2019 (20 X 2019)
Rok 2019 (20 X 2019)
Film z poświęcenia kapliczki (26 X 2019)


„PRZECHODNIU!
WSPOMNIJ O WALKACH
KURIERÓW I PARTYZANTÓW
NOWOSĄDECKICH
W LATACH 1939-1945”
Kapliczka na Przehybie

Informujemy o rozpoczęciu drugiego etapu (1 VI 2020 - *przedłużono do 23 X 2020)
prac renowacyjnych kapliczki poświęconej Kurierom i Partyzantom Sądeckim
pod lądowiskiem dla helikopterów GOPR na Przehybie (Szczawnica).

Zaplanowany na rok 2020, drugi etap składa się:

- zamontowanie drewnianej tablicy informacyjnej zlokalizowanej obok kapliczki
- umieszczenie drewnianej ławeczki obok kapliczki (przełożono na rok 2021)
- usprawnienie miejsca na odpady obok kapliczki (przełożono na rok 2021)Dnia 26 października o godzinie 15.00 odbyło się poświęcenie celebrowane
przez ks. Marcina Kostkę FSSP z Krakowa.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim tym, którzy przybyli na miejsce.


Do oryginalnego, kamiennego postumentu została zainstalowana
nowa rzeźba autorstwa Dariusza Izworskiego.
Przedstawia ona od strony przedniej Pana Jezusa Frasobliwego,
natomiast z tyłu postać św. Wawrzyńca - patrona GOPR i przewodników górskich.

Prosimy o uszanowanie poświęconego miejsca i westchnienie modlitewne.

Osoby które posiadają jakiekolwiek informacje lub zdjęcia na temat kapliczki na Przehybie,
proszone są o kontakt w celu pomocy w stworzeniu opisu / fotogalerii tego miejsca.
Kontakt:

tel: 531 111 112

e-mail: p.kolodziej@pobudka.org